Wykwity

Marbet w trosce o klienta przywiązuje dużą wagę do jakości i estetyki swoich wyrobów. Wyroby betonowe produkowane są z naturalnych surowców takich jak cement, kruszywo, piasek, ktrórych kolorystyka podlega naturalnym wahaniom. Różnice te mają wpływ na odcień kolorów finalnych i nie należy traktować ich jako wady.

Trzeba również pamiętać, że beton jest tworzywem cementowym stabilizującym się się w czasie pod wpływem oddziaływań czynników atmosferycznych. Czasami wiąże się z tym bardzo niepożądane zjawisko powstawania na powierzchniach wyrobów betonowych białych nalotów tzw. wykwitów wapiennych.

Żródłem nalotów wapiennych jest cement, który zawiera wapno pojawiające się na powierzchni betonu w postaci trudno rozpuszczalnego węglanu wapnia.
Należy podkreślić, że powstawanie wykwitów jest całkowicie niezależne od producenta.

Wykwit nie ma wpływu na pogorszenie wartości użytkowych wyrobów betonowych takich jak: wytrzymałość na ściskanie,nasiąkliwość, ścieralność, szorstkość i odporność na działanie mrozu.

Wykwity są jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od rodzaju zanikają w okresie maksymalnie do 3 lat. Znikają one na skutek reakcji powolnego przechodzenia CaCO3 w łatwo rozpuszczalny CaHCO3 pod wpływem działania miękkiej wody deszczowej, CO2 oraz wypłukiwania. Wykwity zanikają również w wyniku ścierania się z użytkowanej powierzchni.

Do tej pory nie opracowano metody badawczej, która mogłaby precyzyjnie określić czas trwania tego zjawiska, jak też technologii gwarantującej jego całkowite wyeliminowanie.