Pielęgnacja betonu

Pod pielęgnacją betonu rozumiemy czynności związane z ochroną świeżego betonu przed szkodliwymi wpływami środowiska. Czynności pielęgnacyjne mają za zadanie zapobiegać:

 • przedwczesnemu wysychaniu,
 • mocnym ochłodzeniem lub ogrzaniem,
 • mocnymi opadami atmosferycznymi,
 • wpływami chemicznej agresji

Głównym zadaniem pielęgnacji betonu jest utrzymanie odpowiedniej wilgoci, zwłaszcza w jego warstwie powierzchniowej, potrzebnej do twardnienia betonu. Nieprzestrzeganie zalecanych wymogów pielęgnacji doprowadza do przedwczesnej utraty wody, co powoduje uszkodzenie górnej powierzchni betonu np.

 • mała odporność chemiczna,
 • duża porowatość i nasiąkliwość,
 • niska wytrzymałość, skłonność do piaszczenia się i pylenia powierzchni,
 • powstawania rys od wczesnego skurczu,
 • wrażliwość na zmiany warunków atmosferycznych.

Przy temperaturze powietrza nie przekraczającej 10°C pielęgnacja betonu powinna trwać ok.6 dni,natomiast przy temperaturze powietrza powyżej 10°C czas ten powinien wynosić około 12 dni.

Sposoby pielęgnacji betonu

 • pozostawienie betonu w szalunkach:
  • gdy beton pozostaje w wodochłonnych drewnianych deskowaniach, należy zapewnić jak najwięcej wilgoci, a po rozdeskowaniu należy zapewnić inny sposób pielęgnacji,
  • gdy beton pozostaje w deskowaniach stalowych nie należy dopuścić do nadmiernego ochłodzenia i przegrzania betonu;
 • okrycie stropów i ścian folią
  wolne powierzchnie ścian betonowych jak i stropów należy owinąć folią stosując na połączeniach zakłady w miarę duże, żeby woda zawarta w betonie nie miała możliwości wyparowania;
 • okrycie matami zatrzymującymi wodę np. matami jutowymi, które wspólnie
  z folią dobrze chronią beton przed odparowaniem wody (przy niebezpieczeństwie wystąpienia mrozów należy zastosować maty ocieplające)

PRODUCENT UDZIELA GWARANCJI NA PRODUKOWANY BETON TOWAROWY POD WARUNKIEM JEGO WŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI.