Certyfikaty

Wprowadzony i stosowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

ISOpl